spannmål i kupade händer

EGEN PRODUKTION AV:

Utsäde

Bondenyttan är i centrum när det gäller Lagerhusets utbud av utsäde. Merparten av utsädet produceras i egen regi genom duktiga utsädesodlare, egen rens och hos externa samarbetspartner. ”Utsädessorterna som vi erbjuder till försäljning är både odlingssäkra och efterfrågade på spannmålsmarknaden”, säger Andreas Hernbo, produktansvarig för utsäde och vallfrö samt växtodlingssäljare.

Vi håller fokus på att vara en effektiv lagerhusförening med en hög servicegrad. I kombination med vår rådgivning gör det oss till en stark utsädesaktör. Vårt mål är att vara nära odlaren och köparen.

Broschyrer

I våra broschyrer kan du läsa om hela vårt sortiment. Du hittar dem och många fler på vårt broschyrtorg.