Handelsvaror:

en Totalpartner

Delägarskapet i Spannex gör att Lagerhusets kunder har tillgång till ett utökat produktsortiment på handelsvaror. ”Det innefattar allt från vägsalt, djurfoder, salter och mineraler till grillkol och fågelfrö.” Säger Peter Darljung, produktansvarig för handelsvaror samt växtodlingssäljare.

Även plast

Handelsvarorna levereras direkt med turbil till gården från Spannex lager i Vänersborg. I och med samarbetet med Poly i Vårgårda tillhandahåller Lagerhuset också plast och nät till ensilering, som också levereras direkt till kund om kunden inte vill hämta själv på Polys lager. Plasten är tillverkad av Aspla. Balplast finns från 25 my ändå ner till 19 my i ett antal olika färger. Plansiloplast finns i 150 my och 115 my och det går också att köpa 40 my mikrofilm.