Varaslättens Lagerhus ek. för.

– för Dig och Dina grödor –

Varaslättens Lagerhus bildades 1930 och är en ekonomisk förening ägd av ca 1 950 medlemmar som är spannmålsproducenter i västra Sverige. Föreningen torkar, lagrar och handlar med spannmål och vi ska tillsammans med våra medlemmar producera attraktiva produkter för kvarn- och foderindustrin. Föreningen omsätter ca 900 mkr och hanterar ca 300 000 ton spannmål per år. Vår spannmålshantering är fördelad på två anläggningar, en i Vara och en i Tråvad, och vi har ett eget åkeri med sex lastbilar. Föreningen säljer även bland annat utsäde, växtnäring, energi och växtskyddsmedel tillsammans med en väl utvecklad rådgivning. Vi är 38 anställda och vår personal är ett kompetent, engagerat och väl sammansvetsat gäng.

Verksamhetsbeskrivning

Inköp av spannmål från våra medlemmar, förädling och försäljning av spannmål för human, animalisk och industriell användning samt export. Försäljning av insatsvaror till lantbruk.

Verksamheten är placerad på fyra ställen; huvudkontor, silo och lager i Vara, försäljningskontor, silo och lager i Tråvad och försäljningskontor i Erikstad och Skövde.

Vision

Varaslättens Lagerhus skall vara en framgångsrik och väl etablerad spannmålspartner som är det självklara och lönsamma valet för odlare och kund.

Affärsidé

Varaslättens Lagerhus bedriver spannmålshandel, rådgivning och försäljning av insatsvaror för att skapa största kund- och bondenytta.

Hur blir jag

Medlem på Lagerhuset?

En effektiv lagerhusförening gynnar dig som medlem. Vi har bra service och leveranstrygghet med eget åkeri. Det är enkelt att bli medlem i Varaslättens Lagerhusförening ekonomiska förening och insatsen är låg. Vid inträdet skall en inträdesblankett fyllas i och 40:- kronor faktureras. Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som bedriver lantbruk inom föreningens verksamhetsområde. Här kan du ta del av våra medlemsstadgar.

Hållbarhet och certifieringar

Lagerhuset jobbar mycket aktivt med hållbarhetsfrågorna. En del av hållbarhetstänket innefattar att kunna ge rätt råd till odlarna, som hjälper dem att fatta rätt beslut efter de förutsättningar som finns på deras fält.

På Varaslättens Lagerhus ligger fokus på att minska användningen av fossil energi, ha en effektiv elanvändning och effektiva transporter. På anläggningen i Vara har vi i princip varit fossilfria vid torkning av spannmål sedan 2012, då vi anslöt oss mot fjärrvärmenätet och kan köpa större delen av värmebehovet. Vi producerar en del av värmen med vår biobränslepanna, som byttes ut 2019.

En annan viktig faktor i hållbarhetsarbetet är certifieringarna. Lagerhuset är idag certifierat för ISO 9001, ISO 14001, GTP, 2BSvs och KRAV. Certifieringarna är en trygghet både för oss och för våra kunder, där vi visar att vi jobbar enligt ett system som uppfyller krav och är certifierat enligt standarder.

Styrelse och förtroendevalda

Styrelse Ledamöter

Claes Friberg (ordf.) 
Malma Gård
claes@malmaegd.se

Carl-Herman Hallqvist
Bossgården Häggesled

Lennart Bogren
Brännegården Katorp

Kjell Andersson           
Aplabo Malma

Jörgen Ehn
Måns Olofsgården Slädene

Anna Giertta
Korsgården Skärv

Thomas Sylvesson     
Tängelsbol Mellerud

Förvaltningsråd Ledamöter

Per Larsson (ordf.)        
Basegården Skarstad pelleknoping@telia.com

Erik Brink           
Ekaberg Skarstad 

Stefan Aldén (vice ordf.)                 
Elisgården Vara

Magnus Karlsson          
Håberg Egd Flo

Per Larsson                   
Stora Attorp Ryda

Pelle Andersson           
Karstorp Naum

Anders Johansson         
Bya Gård Skarstad

Stefan Lundmark           
Horshaga Vedum

Carl-Johan Svantesson
Skyttagården Long 

David Bjelke                 
Jöstebacken Södra Lundby

Roland Höckert          
Godegården Järpås

Mikael Andersson          
Bro Egendom Väring

Johan Kullander            
Hälleberg Hällum

Anders Gunnarsson      
Halla Edsvära

Mats Johansson           
Södra Timmervik Frändefors

Revisorer

Mattias Bygghammar        
PwC AB (auktoriserad)  
010-2124175
mattias.bygghammar@pwc.com

Frida Larsson              
Basegården Skarstad

Daniel Johansson      
Raggården Arentorp

Förvaltningsråd Suppleanter

Hans Rudell                  
Ållerud Mellerud 

Peter Jonasson             
Östadlund Lena Alingsås

Hans Lindström           
Stommen Böja Timmersdala

Revisor Suppleanter

Björn Lundmark          
Kaggården Larv

Fredrik Gustafsson      
Hyringa Prästgård

Valberedning

Per Larsson (ordf.)        
Basegården Skarstad pelleknoping@telia.com

Erik Brink                      
Ekaberg Skarstad

Mikael Andersson           
Bro Egendom Väring

Anders Gunnarsson       
Halla Edsvära

Stefan Aldén              
Elisgården Vara

På Varaslätten

Sedan 1930

Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. bildades den sjätte september 1930. Initiativtagare var riksdags­ mannen Carl-Arvid Andersson. Till en början hyrde föreningen det sex våningar höga planbottenmagasinet av Statens Lagerhus­ och fryshusstyrelse. Idag är vi nästan tvåtusen medlemmar och den totala lagringskapaciteten går upp emot 155 000 ton i Vara och 14 000 ton i Tråvad.

Sparmedel

Dina spannmålslikvider kan Du låta stå kvar på Ditt sparmedelskonto till en räntenivå som står sig väl i konkurrens med andra alternativa sätt att placera likviditet utan bindningstid på marknaden. Är du intresserad av att veta mer om ekonomin, sände vi Årsstämman 2020 live. Du kan ta del av hela årstämman på vår Youtube-kanal även i efterhand.

1,10%

Sparmedel

5 år i sammandrag

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

Flerårsöversikt (Tkr)2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
Nettoomsättning, mnkr918,1926,9682,8711,8687,2
Resultat efter finansiella
poster, mnkr
32,228,27,531,524,8
Efterlikvid, mnkr19,014,16,417,714,2
Investeringar, mnkr25,224,936,022,62,5
Balansomslutning, mnkr529,4531,2461,0477,1416,0
Soliditet, %23,921,722,321,121,3
Medelantal anställda3835353333
Antal medlemmar19571947191418961903
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Svep åt höger för att se hela tabellen >