Växtnäring

Att tillämpa balanserad gödsling efter markens växtnäringsstatus och grödans gödslingsbehov är avgörande för att långsiktigt behålla eller öka skördenivån. Vi rekommenderar att du har en aktuell markkartering och använder den som beslutsunderlag så att du kan tillämpa en balanserad och långsiktig gödslingsstrategi.

Gödningssortiment

Här presenteras de gödningsartiklar vi erbjuder för konventionell och ekologisk produktion. Gödningen kommer normalt in via gödningsterminalen i Lidköping och levereras ut till kund med lastbil. Vi lagerhåller de flesta gödningsartiklarna i Tråvad så du enkelt kan komplettera ditt gödningsbehov.

KALKSALPETER (YARALIVA):

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel.

AXAN (YARABELA):

Axan är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.

NS 27-4:

Import NS från Achema eller Anwill med svavelhalt anpassad för spannmåls- och vallodling

SULFAN (YARABELA):

Sulfan är en kväveproduktmed högt svavelinnehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar Sulfan då P och K tillförs med annan gödning eller stallgödsel.

YARAMILA RAPS 17-5-10:

Ett P- och K-starkt gödselmedel speciellt anpassat för oljeväxter och kål. Innehåller extra mycket svavel och bor samt en mindre mängd magnesium.

YARAMILA 21-3-10:

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.

YARAMILA 20-5-10:

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.

YARAMILA 22-6-6:

Bra som startgiva på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.

YARAMILA 24-4-5:

Ett gödselmedel för jordar i fosfor- och kaliumklass III. Tillför lika mycket kalium och fosfor som förs bort med spannmålsskörden.

YARAMILA 26-3-5:

En kvävestark produkt för jordar med relativt högt kalium- och fosforinnehåll.

YARAMILA 22-0-12:

Ett NK-gödselmedel med balanserad svavelhalt. Används till återväxtgödsling i vall samt till spannmål och förstaskörd i vall då fosfor inte behövs.

YARAMILA HÖST NPK 8-10.5-20 Mn:

Avsedd för gödsling i samband med etablering av höstsäd. Passar bra på kaliumfattiga jordar och manganen kan behövas för att säkra upp övervintringen.

YARAMILA HÖST 10-14-12:

Till jordar som kan behöva en startgiva med kalium och fosfor, men ändå kan bidra med kalium av sig själv. En typisk sådan jord är lättleror och mellanleror.

YARAMILA PROMAGNA 8-5-19:

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.

YARAMILA PROMAGNA 11-5-18:

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.

PK 11-21:

PK-gödselmedel för höstgödsling av höstsäd på jordar med kaliumbehov samt för gödsling av baljväxter.

MAP NP 12-23:

Fosforgödselmedel för höstgödsling vid sådd av stråsäd på jordar med relativt högt kaliuminnehåll.

P20:

Fosforgödselmedel för jordar med lågt fosforinnehåll och relativt högt kaliuminnehåll.

KALISALT K50:

Kaliumklorid med 50% kaliuminnehåll för kaliumgödsling främst till vall.

PATENTKALI K25:

Ett kaliumgödselmedel innehållande 25% kalium, 6% magnesium och 18% svavel. Patentkali är ett specialgödselmedel för klorkänsliga grödor som potatis, frukt, grönsaker. Kallas också kalimagnesia. KRAV-godkänt gödselmedel.

POLYSULPHATE:

Är klorfattig och anpassad för potatis och grönsaker. Innehåller kalium, svavel, magnesium och även kalcium. KRAV-godkänt gödselmedel.

KALIUMSULFAT:

Ett klorfattigt kaliumgödselmedel innehållande 41,5% kalium, 0,7% magnesium och 18% svavel. KRAV-godkänt gödselmedel.

KIESERIT:

Magnesium- och svavelhaltigt gödselmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Ger en snabb effekt och kan användas till alla grödor. KRAV-godkänt gödselmedel.

Innehåll gödning

N-ProdukterSäckstl i kgN, KväveP, FosforK, KaliumS, SvavelMg, MagnesiumÖvrigt
YaraLiva Kalksalpeter75015.5Ca 18,8
YaraBela Axan75027.03.70.6
YaraBela Sulfan75024.06.00.5
NS 27-4 (Achema alt. Anwill)75027.54.5

NPK-Produktersäckstl i kgN, KväveP, FosforK, KaliumS, SvavelMg, MagnesiumÖvrigt
YaraMila Raps 17-5-1075017,04.610,04.01.2Bor 0,15
YaraMila          21-3-10 75020.62.69.63.61.0Bor 0,2
YaraMila          20-5-1075019.64.69.63.0
YaraMila          22-6-675021.65.95.83.00.6Bor 0,2
YaraMila          24-4-575023.63.64.63.00.5
YaraMila          26-3-575025.6 2.64.62.00.5
YaraMila          22-0-1275022.011.63.00.7Bor 0,05
YaraMila Höst  8-10,5-20 Mn7508,010,519,92,0Bor 0,01
YaraMila Höst  10-14-1275010,014,012,01,0
YaraMila ProMagna 8-5-197508.05.019.011.72.5Bor 0,05
YaraMila ProMagna 11-5-1875011.04.617.610.01.6Bor 0,05
Övriga produktersäckstl i kgN, KväveP, FosforK, KaliumS, SvavelMg, MagnesiumÖvrigt
Yara PK         11-2175011.021.01.5
Map, NP        12-2375011,623.0
P 2075020.01.2
Kalisalt           K5075050.0
Patentkali       K2575024.918.06.0KRAV-godkänd
Kaliumsulfat    K4275041,5KRAV-godkänd
Polysulphate 75011.6 19.26.0Ca 12,2KRAV-godkänd
Kiserit75020.015.0KRAV-godkänd
Småsäcksäckstl i kgN, KväveP, FosforK, KaliumS, SvavelMg, MagnesiumÖvrigt
Kalksalpeter2515.5
Kopparsulfat2512.0Cu 25,0KRAV-godkänd
Urea2546.4
ProMagna       11-5-182511.04.617.610.01.6
Kalkproduktersäckstl i kgCa, KalciumMg, MagnesiumÖvrigt
OMYA Calciprill60036%0,6KRAV-godkänd
OMYA Sulfoprill 1460032%0,6S 14%KRAV-godkänd
OMYA Magnum 12 Mg Granul60020%12%KRAV-godkänd
ekoVÄX (pelleterad)säckstl i kgN, KväveP, FosforK, KaliumS, SvavelMg, MagnesiumÖvrigt
AgroPellets 8-3-5-310007.93.24.93.10.2KRAV-godkänd
AgroPellets 6-3-8-5 (potatis)10006,23,27,63,90,2KRAV-godkänd
AgroPellets 10-3-110009,73,50,90,90,2KRAV-godkänd
Gyllebo (pelleterad)säckstl i kgN, KväveP, FosforK, KaliumS, SvavelMg, MagnesiumÖvrigt
Biofer 10-3-1-07509,72,60,70,50,2KRAV-godkänd
Biofer 6-3-12+7S (potatis)7506,12,412,06,90.1KRAV-godkänd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Svep åt höger för att se hela tabellen >