Broschyrer

Här samlar vi alla broschyrer från Vara Lagerhusförening. Bläddra i våra utsädesguider, ta del av samlad skördeinformation eller varför inte bara läsa ännu mer om Varaslättens Lagerhus i den broschyr som handlar om just oss. Trevlig läsning!

Skördeinformation 2021

Årets skördeinformationsbroschyr är här! Titta gärna igenom hela broschyren inför skörden och fundera på vad du kan göra för att hamna sa rätt som möjligt.

Läs broschyren

Vårutsädesguide 2021

Årets vårutsädeguide är laddad med information om av vad vi på Lagerhuset rekommenderar dig att odla våren 2021!

Läs broschyren

Höstutsädesguide 2020

Höstutsädesguiden är tänkt att fungera som en vägledning i din odling. Sorterna som finns med i höstutsädesguiden är prövade i fältförsök i vårt odlingsområde.

Läs broschyren

Varaslättens Lagerhusförening

En broschyr om Varaslättens lagerhusförening, laddad med information om oss. Trevlig läsning!

Läs broschyren

Stadgar

Varaslättens Lagerhus medlemsstadgar.

Läs broschyren