Broschyrer

Här samlar vi alla broschyrer från Vara Lagerhusförening. Bläddra i våra utsädesguider, ta del av samlad skördeinformation eller varför inte bara läsa ännu mer om Varaslättens Lagerhus i den broschyr som handlar om just oss. Trevlig läsning!

Vårutsädesguide 2023

Årets vårutsädeguide är laddad med information om av vad vi på Lagerhuset rekommenderar dig att odla våren 2023!

Läs broschyren

Skördeinformation 2022

Villkor, regleringar och avräkningsgrundande tabeller för spannmålskontrakten på Varaslättens Lagerhus.

Läs broschyren

Höstutsädesguide 2022

I höstutsädesguiden finns information om vad vi på
Lagerhuset rekommenderar dig att odla hösten 2022!

Läs broschyren

Årsredovisning 2021-2022

Varaslättens Lagerhus redovisar ett resultat efter finansiella poster för verksamhetsåret 2021/22 på 15 miljoner. Av detta väljer styrelsen att dela ut 14 miljoner i efterlikvid till medlemmarna. Det innebär 8 öre per kilo för all spannmål som levererats på odlingskontrakt. Vi är glada över att kunna dela ut nästan hela resultatet till medlemmarna i ett läge där många behöver likviditet på grund av det höga kostnadsläget. Samtidigt ser vi framåt med tillförsikt på det nya skördeåret.

Läs broschyren

Stadgar

Varaslättens Lagerhus medlemsstadgar.

Läs broschyren

Varaslättens Lagerhusförening

En jubileumsbroschyr om Varaslättens Lagerhusförening 90-åriga historia och med blicken framåt!

Läs broschyren