Broschyrer

Här samlar vi alla broschyrer från Vara Lagerhusförening. Bläddra i våra utsädesguider, ta del av samlad skördeinformation eller varför inte bara läsa ännu mer om Varaslättens Lagerhus i den broschyr som handlar om just oss. Trevlig läsning!

Skördeinformation 2023

Villkor, regleringar och avräkningsgrundande tabeller för spannmålskontrakten på Varaslättens Lagerhus.

Läs broschyren

Vårutsädesguide 2023

I vårutsädesguiden finns information om vad vi på Lagerhuset rekommenderar dig att odla för utsädessorter och lite rådgivning kring dem.

Läs broschyren

Höstutsädesguide 2023

I höstutsädesguiden finns information om vad vi på
Lagerhuset rekommenderar dig att odla för utsädessorter och lite rådgivning kring dem.

Läs broschyren

Stadgar

Varaslättens Lagerhus medlemsstadgar.

Läs broschyren

Varaslättens Lagerhusförening

En jubileumsbroschyr om Varaslättens Lagerhusförening 90-åriga historia och med blicken framåt!

Läs broschyren

Årsredovisning 2022-2023

Vi kan nu summera verksamhetsåret 2022/23. Vi uppnår den högsta omsättningen i föreningens historia på starka 1,2 miljarder. Resultatet uppgår till 14,6 miljoner och av detta väljer vi att dela ut 7,3 miljoner i efterlikvid vilket innebär 5 kr/dt spannmål som levererats på odlingskontrakt.

Läs broschyren