Transport- & åkeriverksamhet

Varaslättens Lagerhus har två transportledare som sköter alla Lagerhusets transporter. Det är till och från gårdar, spannmålsleveranser till kvarnindustrin och allt som avropas från våra anläggningar i Vara och Tråvad. Detta gör vi för att transport och logistik är en viktig del i vår verksamhet och för våra kunder och medlemmar.

Med egen logistikavdelning så har vi kontroll på leveranser till och från medlemmar och kunder. Vi ska vara nära våra medlemmar och kunder, vara lätta att kontakta och hålla en hög servicegrad.

Vi löser alltid
dina transporter

Årligen transporteras ca 300.000 ton spannmål, 35.000 ton insatsvaror. Detta gör vi delvis med fem egna spannmålsbilar och en kranbil. För hinna med att lösa alla transporter har vi samarbete med flera andra åkerier så om du har krav på låga, korta ekipage eller flakväxlare så löser vi det.