Säljare ger råd om insatser i vete

Helheten:

Rådgivning och kunskapsutbyte i varje affär

Rådgivningen mellan säljare och kunder är en viktig byggsten i en bra affär. På Varaslättens Lagerhus erbjuder vi alltid ”ett gott råd” så att helheten i affären skapar ett mervärde för medlemmen.

Lagerbladet går ut till alla medlemmar cirka en gång i månaden med enklare råd och information om vad som händer på Varaslättens Lagerhus.

Fältvandring

Vill man vara med i någon av våra fältvandringsgrupper, där man kan ses i fält för aktuella insatser i säsong, så samarbetar
Varaslättens Lagerhus med Hushållningssällskapet.

Under en fältträff får medlemmarna bolla frågor och idéer både med rådgivare i branschen och lantbrukskollegor för att gemensamt höja kunskapsnivån och lyfta sin odling ännu ett snäpp.