Historian om

Lagerhuset i Vara

1918

Vara lagerhus byggs

1918 bygger staten 9 st lagerhus i Sverige varav ett i Vara som kan lagra 5000 ton. Byggnaden ritades av arkitekten Gunnar Asplund och är ett Q-märkt, och är idag det enda kvarvarande Lagerhus och fortfarande i drift.

Varslättens lagerhusförening bildas

Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. bildades den 6 september 1930. Initiativtagare var riksdags­ mannen Carl-Arvid Andersson. Till en början hyrde föreningen det sex våningar höga planbottenmagasinet av Statens Lager-­ och Fryshusstyrelse.

1930
1933

Föreningen köper magasinet

År 1933 köpte föreningen magasinet för 100 000 kr. Föreningen hade detta år ca 600 medlemmar. Den första utbyggnaden gjordes år 1934 med 8 silotorn i betong som rymmer 4 000 ton. Under spannmålsåret 1934­-35 vägdes det in 10 600 ton spannmål.

Utbyggnad och ökad kapacitet

År 1939 var det dags för nästa utbyggnad med tio silotorn och en automatisk tork med en kapacitet på tio ton per timma. Man ökade också mottagningskapaciteten till 60 ton per timma. Med­ lemsantalet var nu uppe i 950. Efter utbyggnaden fortsatte medlemstillströmningen fem år i rad till 1200 medlemmar. Fram till 1945­-46 handlade föreningen enbart med vete och råg på grund av att foderspannmålen fodrades upp på gårdarna.

1939
1960

Struktomvandling inom jordbruket

I början av 60­talet sjönk antalet medlemmar till 1186 beroende på den strukturomvandling som jordbruket genomgick. Det var många små olönsamma gårdar som slogs ihop till större enheter. Föreningen fortsatte att ta ytterligare marknadsandelar så att 1965 var medlemsantalet uppe i 1 202.

Tillbyggnationen fortsatte

Tillbyggnationen fortsatte och 1964 byggdes en mottagningshall för att minska köerna under högsäsong. Med den nya hallen ökades mottagningskapaciteten till 400 ton per timma. Under hela 1960­talet ökade skördarna, vilket mynnade ut i en ytterligare utbyggnad 1969 med sex silotorn. Den totala lagringskapaciteten var nu uppe i 27 000 ton.
De stora skördarna på 1970­talet medförde att stora kvantiteter spannmål fick lagras utomhus under bar himmel. Med en invägning på upp till 70 000 ton behövdes ytterligare lagringsutrymmen. År 1975 byggdes därför sex silotorn, en ny mottagningshall och ett maskintorn med torkar. Den sammanlagda lagringskapaciteten var nu 40 000 ton, torknings­ kapaciteten 170 ton per timma och mottagningskapaciteten 600 ton per timma. Fram till 1983 låg invägningen mellan 50­80 tusen ton och en del spannmål fick lagras utomhus.

1964
1975

Byter namn till Varaslättens Lagerhus ekonomisk förening

År 1975 ändrades också namnet från Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. till Varaslättens Lagerhus ekonomisk förening.

Den största lagringen i föreningens historia

År 1984 bärgades en rekordskörd i Sverige, varav föreningen omsatte hela 116 000 ton spannmål och den största lagringen ute i föreningens historia fick göras. Vid årsskiftet 1984­-85 beslutades det om en utbyggnad på 15 000 ton. Den totala lagringskapaciteten kom därmed upp i 52 000 ton.

1984
1993

Fortsatt strukturomvandling inom jordbruket

Fram till 1993 minskade antalet medlemmar till 969 på grund av fortsatt strukturomvandling inom jordbruket. Den totala arealen bland föreningens medlemmar ökade dock eftersom gårdarna blev allt större.

Lagringskapaciteten utgör nu 71 000 ton

Från 1993 har föreningens marknadsandelar fortsatt att öka, och medlemsantalet var 1996 uppe i 1 050. Under hösten 1996 beslutades om ytterligare en utbyggnad av fem silotorn med en lagringskapacitet på 19 000 ton. Föreningens totala lagrings­ kapacitet utgör därmed 71 000 ton. Under 1990­talet har föreningen också investerat i en modern maskinpark, ett nytt laboratorium och datorisering av hanteringen från mottagningarna till laboratoriet, utlastningen och administrationen.

1996
2000

Förvärv av Birger Anderssons spannmålshandel i Tråvad

Förvärv av Birger Anderssons spannmålshandel i Tråvad och försäljningen av förnödenheter påbörjades nu på allvar.

Medlemskap i DLA Agro

2005
2011-2019

Högt tempo av modernisering och utbyggnad

Under perioden 2011­-2019 har föreningen hållit ett högre tempo i att modernisera och bygga ut anläggningarna.
Tolv nya silos med en sammanlagd kapacitet på 66 000 ton har byggts i Vara och två nya silos i Tråvad med en kapacitet på 4000 ton. Under perioden har det också uppförts nya lagerhallar i både Vara och Tråvad.

Ett heldatoriserat styrsystem har införts för spannmålshanteringen, automatisk provtagning i kombination med bilvågar effektiviserar spannmålsmottagningen och ny värmepanna i Vara och Tråvad samt en integrering med fjärrvärmenätet i Vara har sänkt energikostnaderna.

Etablering i Dalsland med försäljningskontor i Erikstad

2012
2015

Etablering i Skövde med försäljningskontor

Över 270 000 ton spannmål tas emot

2016
2019/2020

Här är vi idag!

Vid verksamhetsårets utgång 2019/2020 var medlemsantalet 1 947 och den totala lagringskapaciteten var 155 000 ton i Vara och 14 000 ton i Tråvad

Föreningens ordföranden

Grundare: Carl-Arvid Andersson 1930, Storegården, Önum
Ordförande: John A Waller 1930-1942, Rangeltorps Egendom
Ordförande: CA Eneström 1942-1956, Håkantorps Egendom
Ordförande: Gustav Johansson 1956-1960, Prästgården, Skarstad
Ordförande: Holger Brättemark 1960-1968, Lagmanstorp, Long
Ordförande: Harry Brink 1968-1985, Ekaberg
Ordförande:  Lars Larsson 1985-1992, Stommen, Södra Lundby
Ordförande:  Björn Lundberg 1992-1995, Storeberg, Saleby
Ordförande: Bertil Jonsson 1995-1998, Kållegården, Saleby
Ordförande: Stefan Eksvärd 1998-2014 , Ekedals Egd, Grästorp
Ordförande: Claes Friberg 2014-, Malma Gård, Götene

Föreningens företagsledare

Disponent: Carl Jespersson 1930-1958
Disponent: Nils Karlsson 1958-1972
Disponent: Gunnar L Andersson 1972-1992
Verkställande Direktör: Roger Spjuth 1992-1997
Verkställande Direktör: Johannes Nilsson 1997-1999
Verkställande Direktör: Leif-Ove Gustafsson 1999-2009
Verkställande Direktör: Fredrik Blad 2009-2016
Verkställande Direktör: Per Ullberg 2016-2019
Verkställande Direktör: Fredrik Söderström 2020-2022

Verkställande Direktör: Karl Delin 2022