Helheten

  – rådgivning och kunskapsutbyte i alla affärer

Rådgivningen mellan säljare och kunder är en viktig byggsten i en bra affär. På Varaslättens Lagerhus erbjuder vi alltid ”ett gott råd” så att helheten i affären gör det lönsamt för medlemmen.

Lagerbladet går ut till alla medlemmar cirka en gång i månaden med enklare råd och information om vad som händer på
Varaslättens Lagerhus.

Vill man vara med i någon av våra fältvandringsgrupper, där man kan ses i fält för aktuella insatser i säsong, så samarbetar
Varaslättens Lagerhus med Hushållningssällskapet.

Under en fältträff får medlemmarna bolla frågor och idéer både med rådgivare i branschen och lantbrukskollegor för att gemensamt höja kunskapsnivån och lyfta sin odling ännu ett snäpp.

 

 

Varaslättens lagerhus finns få sociala medier:

Facebook: www.facebook.com/varalagerhus/

Instagram: @varaslättens_lagerhus

Följ oss gärna!

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>