Pressmeddelande den 11 dec 2020

Varaslättens Lagerhus planerar för byggnation av exportanläggning i Uddevalla Hamn

xxx

Varaslättens Lagerhus har sedan länge en betydande export där ca 30-40 % av föreningens spannmål gått på export genom hamnen i Uddevalla.
xxx
Då Uddevalla kommun växer och är i behov av ytor för bostäder samtidigt som marken där utlastningen sker är undermålig samt ineffektiv planeras det för ny hamn i området kring Fröland.
xxx
Ett längre och framgångsrikt samarbete med Lantmännen i Uddevalla, där större delen av spannmålen lastats ut via Lantmännens anläggning, har resulterat i ett projekt för att gemensamt utreda förutsättningarna för att etablera en samordnad siloanläggning. Den gemensamma målsättningen med utredningen är att finna den mest kostnadseffektiva lösningen för parterna för att uppnå än bättre konkurrenskraft för våra ägare.
xxx
xxx
- Lantmännen och Varaslättens Lagerhusförening står tillsammans för den absolut största exportkvantiteten från västra Sverige. Genom att tillsammans utreda möjligheten till en ny anläggning i Uddevalla kan vi spara våra medlemmars pengar och bidra till ökad konkurrenskraft i området, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.
xxx
- En modern och effektiv exportanläggning i Uddevalla har länge varit ett önskemål för föreningen och våra ägare. Att kunna lasta ut större fartyg i en effektiv anläggning skapar förutsättningar för bättre ersättning för vår spannmål vilket i förlängningen gynnar våra lantbrukare. Att Vi gemensamt med Lantmännen utreder möjligheten till ny, egen anläggning känns naturligt då vi fortsatt ser stora synergier i allt från planering, etablering och drift, säger Fredrik Söderström, VD för Varaslättens Lagerhus.
xxx
xxx
För vidare information kontakta Fredrik Söderström VD 070-65 64 600, Claes Friberg styrelsens ordförande 070-67 72 468 eller Karl Delin spannmålschef 070-82 90 858.
xxx
xxx

Varaslättens Lagerhusförening bildades 1930 och är en ekonomisk förening ägd av lantbrukare i Västra Sverige. Föreningen torkar, lagrar och handlar med spannmål. Vår spannmålshantering är fördelad på två anläggningar, en i Vara och en i Tråvad. Dessutom säljer föreningen utsäde, växtnäring, oljor och växtskyddsmedel med en väl utvecklad rådgivning
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>