Skörderapport

2020-08-06


Raps

Vi har fått in en hel del höstraps den senaste veckan och vattenhalterna på den har legat på 9-14 %. Vi bedömer att ca 40 % av rapsen i området är skördad.

Vete


När det gäller höstvete har vi fått in ca 2000 ton hittills och vattenhalterna har legat på 16-19 %. Falltalet ligger i genomsnitt över 300 men några enstaka leveranser med falltal under 200 har också kommit. Vi kan i de fallen inte säga säkert om det beror på att falltalen inte kommit upp än eller om det redan har rasat. Proteinhalterna ligger ganska högt med ett medel på 12,4 %.

Råg


Av råg har det kommit en handfull leveranser med 17-25 % vattenhalt och falltal på 130-200. Vi har också tagit tre axprov på råg under veckan med 17-25 % vattenhalt och 170-245 i falltal. Det är svårt att säga om falltalet i råg är på väg upp eller ned, men det finns en risk att bristen på soltimmar gör att vi får ett lägre och mer instabilt falltal i år. Så vår rekommendationen är att tröska rågen så snart vattenhalten är acceptabel. (Gränsen för råg på torkavtal är 24 %.)

2020-08-10

Under helgen har skörden verkligen tagit fart på allvar. Igår söndag hade vi en invägning på hela 8700 ton i Vara vilket är mycket nära vårt rekord för en och samma dag.
Det varma vädret har gjort att grödorna mognar av och vattenhalterna sjunker snabbt.

Raps


Vi har nu fått in 60-70 % av rapsskörden. Kvaliteten ser fortsatt bra ut.

Vete


Under söndagen var snittvattenhalten under 14 %. Proteinhalterna ligger i snitt på drygt 12 % och falltalen på 330. Det ser alltså riktigt bra ut med avseende på kvaliteten. De rapporter vi får om skördenivåer spänner från ca 6 ton/ha på sämre fält upp till ca 9 ton/ha på jämna och bra fält.

Råg


Vi har ännu bara fått in drygt 20 % av rågskörden. Vattenhalterna på det som levererats de senaste dagarna har legat på 13-18 % och falltalet i snitt 180. Vi kan fortfarande inte se någon trend uppåt eller nedåt på falltalen utan det ligger stabilt på den här nivån.

2020-08-20

Nu har ca 60% av vår kontrakterade volym kommit in i våra anläggningar.

Raps & Råg

Raps och råg är färdiglevererad och skörden blev i storlek med kontrakten, så normalskördar i snitt.

Vete

Vete har nått sin stora kulmen, men fortfarande så finns det en del kvar i fält uppskattningsvis ca 15 % på kontrakten.

Havre

En del havre började rulla in i början på veckan och det som kommit in har sett fint ut. Det är mycket diskussioner angående grönskotten och de lass som kommit har legat under 3% i grönskottsandel. Det har dock legat några enstaka fall på 7% grönskott, och i de fallen är det kanske bättre att avvakta lite, särskilt om inte vattenhalten är låg, då det ger ganska stora avdrag.

Korn

Maltkorn har det kommit in några lass och där ligger proteinerna i rätt spann för just maltkvalitét.

2020-08-26


Vi har i nu fått in i stort sett all höstraps, råg och höstvete. Totala mängden överensstämmer väldigt bra med vad som var kontrakterat så skörden är alltså helt normal för en gångs skull.

Havre

Denna veckan har inleveranserna av havre tagit fart och vi har nu fått in ca en tredjedel av den. Grönskotten har naturligtvis minskat sedan förra veckan och det mesta ser riktigt bra ut nu. Vi har fortsatt mycket låga DON-halter i havren och rymdvikten är i medeltal 560 g/l.

Korn

Det maltkorn som hittills kommit in är till största delen av bra kvalitet. Proteinhalterna ligger i genomsnitt lite under 11 % vilket är riktigt bra. Vissa inleveranser med rosa kärnor förekommer dock. Vi hoppas att det blir tröskväder framöver så att inte kvaliteten på det som står kvar försämras.

Lycka till med skörden önska vi i personalen!

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>