Försiktighetsåtgärder under Coronaviruset

För er vetskap så har vi inga planerade träffar i närtid. Vi fortsätter att planera för framtida träffar men följer utvecklingen av coronaviruset och följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.


Och för er kännedom har vi för att minska smittspridningen informerat till vår personal så här:


•    Stanna hemma om du har symptom från luftvägarna eller har feber.

•    Tvätta händerna ofta och noga för att minska riskerna.

•    Undvik närkontakt och att hälsa i hand.

•    Kundmöten är ok om båda parter är bekväma med det och är friska. Kontrollera med kunden om det är ok innan, annars

      finns kanske möjligheter till telefonmöte

 


Ni är alltid varmt välkomna till Lagerhuset men vi ber er tänka på ovanstående.

På våra anläggningar och kontor finns nu information om att vi inte kan ta emot besökande som

är förkylda, har feber eller symptom av luftvägsbesvär såsom hosta. 


Vi håller öppet som vanligt, Silo Vara 7-16, Silo Tråvad 7-16 och kontoret i Vara 8-17

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>