Vårbruksträff 2020
I år medverkar bland andra:
 
Morten Have från Nordic Bulk Company som är en av våra största kunder på exportmarknaden. Morten kommer att prata om internationell spannmålshandel och hur det fungerar på den internationella scenen
 
Bertil Uhlin, Nomus är landets främste expert på skadegörare i spannmålslager. Bertil berättar hur vi säkerställer en bra kvalitet genom hela lagringssäsongen
Onsdag 26 Februari kl 17.30
Konserthuset i Vara
 
 
                                                   17.30            Gemensam middag
                 
                                                   18.30            Claes Friberg, Varaslättens Lagerhus
                        ~ Välkommen och presentation av verksamheten ~
 
                           19.00            Morten Have
                        ~ Internationell spannmålshandel ~
 
                           19.45            Karl Delin, Varaslättens Lagerhus
                        ~ Spannmålsmarknad och spannmålskoncept ~
 
                           20.00            Bertil Uhlin
                        ~ Så förebygger och löser vi problem i våra spannmålslager ~
                     
 
                           20.50            Aktuellt från Varaslättens Lagerhus
                        ~ Gödsel ~ Växtskydd ~ Utsäde ~
                     
                           21:30            Avslutning
 
 
Anmälan senast 21 febrari till:
E-post:         info@varalagerhus.se
Växel:           0512 - 300 450
Ange ditt medlemsnr!
 
Välkomna!
 
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>