Växtskyddsträff 2020
 
Tisdagen den 4 februari kl. 18:30
Folkhögskolan, Vara        
 
18.30          Välkomna!
18.40            Lars Johansson, Växtskyddscentralen
 ~ Växtskyddsåret som gick
                                                 ~ Rekommendationer och prognoser för 2020
 
19.40            Fika
 
20.00            Kristian Jochnick, Länsstyrelsen
~ Teknik och andra åtgärder för ett minskat
    läckage av växtskyddsmedel
 
20.40            Andreas Hernbo och Peter Larsson
                          ~ Lagerhusets strategier 2020
                          ~ Ogräs – Svamp – Insekter
                          ~ Fältvandringsgrupper mm
                     
21:30            Sammanfattning / avslutning
 
 
 
 
 
                                                 Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag!
                                                 Anmälan senast 31 januari och uppge ditt medlemsnr till:
                                                 E-post:         info@varalagerhus.se
                                                 Växel:           0512 - 300 450
 
Välkomna!
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>