Start

Nu kan du se börspriser på vår hemsida!

Meny

 

Nu kan du se börspriser på vår hemsida!

 

Nu har vi infört en ny funktion på vår hemsida! Du kan nämligen följa börspriser på raps och vete.

Priset på vete och raps som vi på Lagerhuset köper in baseras i viss mån på hur råvarubörserna i Chicago och Paris rör sig, och då i huvudsak Euronext i Paris. Givetvis måste man ta hänsyn till vart i världen man befinner sig, så som logistikkostnader, lokal marknad, tillgång och efterfrågan.
 
För att du som odlare dagligen skall kunna följa med i prisutvecklingen, lanserar vi nu börspriserna på vår hemsida. De uppdateras varje dag med aktuell stängningskurs från dagen före.
Du kan alltid kontakta oss för ett dagsaktuellt pris på din spannmål om du önskar sälja din skörd till terminspris.
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>

Meny

  • Om oss
  • Kontakt
  • Logga in