Fastpriskontrakt

Vi tecknar fastprisavtal på samtliga grödor både före och efter skörd. Fastprisavtalet gäller för en bestämd
mängd av en viss kvalitet för en viss leveranstid till ett uppgjort pris.

Kontrakterad mängd ska levereras och tillåten avvikelse är -5%. Överlevererad volym prissätts till aktuellt dagspris på leveransdagen. Fattas mer än 5 % av kontrakterad volym har Lagerhuset rätt att begära ersättning av odlaren. Ersättningen beräknas utifrån de kostnader som uppstått för att ersätta den saknade volymen.


Nerklassad vara prissätts vid slutbetalning genom att prisskillnaden mellan Lagerhusets odlingskontrakt på
respektive gröda, t.ex. kvarnvete och fodervete dras av på priset, delbetalningspris på nerklassad vara
bestäms av köparen.

För att få reda på vilket pris som kan erbjudas på din vara just nu så kontakta din säljare.

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>