Invägning och skörderapport

1/8 På råg ser falltal som väntat bra ut och ligger mellan 240-320. Variation på vattenhalt mellan 18%-25%. Vi har fått in höstvete Ellvis, Reform och Praktik. Falltalen är uppe så här är inget att vänta på. (345-385) Vattenhalten ligger mellan 16-21 %. Har blir det stor variation beroende på jordart, förfrukt, kvävegödsling & svampbekämpning.
12/8 Vi har hittills vägt in spannmål i Vara och Tråvad så vi närmar oss halvtid!
På råg är vi uppe i 90 % av kontrakterad mängd och allt håller godkänt falltal. Anmärkning för mjöldryga är på en ganska normal nivå.
Höstvete har vi fått in nästan 60 % av kontrakterad mängd och även här håller allt hittills godkänt falltal och proteiner på en lagom nivå. Däremot får veteleveranserna anmärkning på sönderslagna kärnor vilket tyder på felaktig tröskinställning.
Utav höstrapsen har knappt 60 % kommit in. Vattenhalten i snitt 9 % och oljehalt 46 %.
Maltkorn har börjat komma in och här ligger proteinhalten på 11,1 % i genomsnitt så det ser lovande ut.
Grynhavre har bara börjat men den som kommit in ser bra ut.
KRAV Höstvete håller överlag låga proteinhalter.

Måndagen den 5/8 var det många som vägde in sin spannmål i våra anläggningar. Det var den näst högsta invägningen under en och samma dag med totalt 378 st ekipage och 8 750 ton spannmål!

15/8 var också en intensiv dag på anläggningen. Det vägdes in 8 141 ton i Vara. Nu kommer nästan alla grödor in.

22/8 har vi nått 80 % av kontraktsvolymen. Nu går det även en del leveranser på båt från Uddevalla. En rapsbåt på 2 200 ton och en vetebåt på 4 200 ton har redan lämnat hamn. Vetebåten åkte iväg för omlastning till en större båt på ca 50 000 ton som troligen går till Marocko

26/8 Vi har hittills fått in 85 % av kontrakterad mängd konventionell spannmål och 65 % av den ekologiska. Det innebär att vi borde vara i stort sett klara med höstgrödorna medan det återstår ca 50 % av vårgrödorna.

9/9 Innan helgen lastades en båt ut på 7 000 ton till baltikum, och nu idag kommer det in en ny båt på 7 000 ton som ska till Portugal.

11/9 Vi har hittills vägt in lika mycket spannmål som 2017! Men  årets skörd är inte klar än, så den kommer att bli den största i föreningens historia.

Kvalitetsmässigt är det som kommit de senaste dagarna varierande. En del havre är för grå för att blir gryn men majoriteteten klarar sig. För maltkorn klarar de mesta hittills grobarheten men en tredjedel har för högt protein. Andelen med högt protein har stigit i senare delen av skörden.

Vårvete Quarna har hållit bra kvalitet och alla har hittills klarat falltalet men ca hälften av vårvetet återstår att få in.

Lycka till med fortsatt tröskning och ta det lugnt på vägarna!

Med vänlig hälsning personalen

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>