Kallelse årsstämma 23 oktober


Alla medlemmar kallas till årsstämma i Varaslättens Lagerhus ek. för. fredag 23 oktober kl 18 på Vara Konserthus.

Med den situation som råder med Corona i samhället håller vi i år stämman i enkel form utan att bjuda på mat och utan föredragshållare efter stämman. Vi kommer att livesända stämman via länk på vår hemsida för den som p g a smittorisk eller annat skäl föredrar det före att närvara.

Anmälan till Lagerhuset på 0512 - 300 450 eller info@varalagerhus.se är obligatorisk och endast en person per medlem.

Länk till stämma:

>>     Länk        <<


Välkomna!

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>