Hållbar spannmål och raps till biodrivmedel

En stor andel av EU:s rapsskörd används till produktion av biodrivmedel. Det går också en del vete till etanolproduktion. För att biodrivmedel som etanol och RME ska räknas som hållbara enligt EU:s regelverk så måste råvaran uppfylla vissa krav.
 
Regelverket brukar kallas RED (Reneweble Energy Directive)
 
I korthet innebär det att:
  • Du ska ha odlat grödan på mark som var registrerad som åkermark 1 januari 2008, grödor från nyodlad mark kan inte räknas som hållbara.
  • Marken ska ingå i din stödansökan för EU-stöd och dess tvärvillkor.
  • I de fall marken finns inom naturskyddsområde, såsom naturvårdsavtal, nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur och växtskyddsområde, vattenskyddsområde samt Natura 2000-område, ska myndigheternas krav för området följas.
 
När vi säljer raps eller spannmål till en producent av biodrivmedel kontaktar vi utvalda odlare och ber om en deklaration avseende ovanstående punkter. Dessa odlare ingår sedan i vår RED-certifiering.
Leverantören som är RED-certifierad ansvarar för att till oss anmäla eventuella förändringar under certifieringstiden, som berör kriterierna enligt ovan.
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>