Den rekordtidiga tidiga skörden är i princip slut och vi kan börja summera volymer och kvalitéer. Höstspannmålen har stått emot värmen och torkan bäst och skördnivåerna varierar en hel men ett skördetapp på ca 25% känns ganska vanligt. Vårsäden har klarat det sämre och där har vi betydligt större variationer och där varierar skördetappet ca 30-50%. Åkerbönan är den gröda som klarat sig sämst för många med skördar i bästa fall på 1,5 ton/ha. Sammantaget ligger vår invägning ca 70% av beräknad volym. Kvalitéerna är överlag bättre än väntat men maltkornet har råkat illa ut med mycket höga proteiner.

Varaslättens Lagerhus köper in spannmål på två sätt dels genom odlingskontrakt och dels genom fasta priser, så kallade terminspriser. Gemensamt för båda alternativen är att vi inte gör avdrag för rensutbyte för maltkorn och grynhavre utan betalar för hela volymen.

Odlingskontraktet ska stå för ett högt medelårspris och priset bestäms v.48 baserat på våra gjorda affärer. Odlingskontraktet har många fördelar bland annat så kontrakteras arealen och inte volymen. Detta gör att lantbrukaren inte behöver råka ut för kostnader som har med volymen att göra utan betalningen blir för den inlevererade volymen, som förra året en stor skörd och som i år en lägre skörd än tänkt. Varaslättens Lagerhus hanterar risken med varierande volymer. Viktigt är att allt som skördas på den kontrakterade arealen levereras in. Betalningen följs upp med en efterlikvid.

I ett terminskontrakt har ett fast pris, kvalité, volym och leverans gjorts upp. Detta har i sin tur säkrats upp i olika alternativ. Levereras inte rätt kvalité blir det ett avdrag på priset med skillnaden mellan foder och kvarnprodukt v.48 i odlingskontraktet. Volymen ska levereras till minst till 95% och klaras inte detta av ska volymen ersättas. Det är första gången någonsin som odlare inte kan leverera avtalad volym. Detta tillsammans med den stora prisuppgången gör att det blir kostsamt att ersätta den volym som fattas. För att underlätta för de odlare som inte har fått så hög skörd att de kan leverera på kontrakten erbjuds möjligheten att leverera in resterande volym nästa år till samma pris. Detta hoppas vi underlättar för de drabbade och förbättrar deras likviditet. Möjligheten gäller bara om man inte har volymen den gäller inte om man väljer att leverera på andra kontrakt istället eller vill ta det till foder. Detta är ett undantag från reglerna som bara kommer att gälla i år pga av den extrema torkan.

Våra affärsrelationer med lantbrukare och våra kunder på industri och kvarnsidan präglas ofta av långa relationer, förtroende och ansvar i affärerna som vi hoppas att detta visar.

Har ni spannmål att sälja vill vi gärna komma i kontakt med er då vi i år har en extra stor efterfrågan på kvarnspannmål båda ekologisk som konventionell från våra kunder.

Har ni frågor så hör gärna av er till Per Ullberg, Vd Varaslättens Lagerhus, 0512-300 451

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>