Information om den nya reduktionsplikten för bränsle som träder ikraft 1 juli 2018.

·         Innebär att bränslebolag måste reducera emissionerna (utsläppen) med ca18% genom iblandning av fossilfria bränslen i diesel samt bensin. I diesel blir iblandningen ca 25-30% HVO (hydrerad vegetabilisk olja)

·         Procentsatsen kommer att öka litegrann varje år till 2030 i samband med att kraven ökar på minskade utsläpp vid varje årsskifte.

·         Eldningsolja är undantagen denna nya regel och därmed kommer inget fossilfritt bränsle att blandas i den.

·         Det blir främst HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som framställs genom hydrering av vegetabiliska oljor och fetter från tex slaktavfall som kommer att iblandas i bränslet.

·         Också RME som kommer att behövas iblandas i dieseln då det kommer råda brist på HVO, om inte så måste man kompensera med större HVO andel i dieseln.

·         Om bränslebolaget som rapportera under Energimyndigheten misslyckas med att reducera emissionerna enligt den fastställda procentsatsen så bötfälls bolaget med 2,6kr/liter som ej uppfyller reduktionsplikten

·         Vi på Varaslättens Lagerhus är måna om våra kunder och kommer att kunna leverera Diesel BO utan RME iblandning.

Vid frågor kontakta gärna Camille Maamari 0512-300 465

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>