Varaslättens Lagerhusförening finns till för att sälja medlemmarnas spannmål till det bästa pris som marknaden kan erbjuda. Ryggraden i att lyckas så bra som möjligt med det uppdraget är föreningens odlingskontrakt kompletterade med fastpriskontrakt. Målsättningen är att det ska vara enkelt och tryggt att sälja sin spannmål genom Varaslättens Lagerhus.

 

ODLINGSKONTRAKT – trygghet för odlaren

När spannmålsodlaren tecknar ett odlingskontrakt med Lagerhuset förbinder han/hon sig att leverera avkastningen från en bestämd areal. Styrkan med odlingskontrakten är att Varaslättens Lagerhus garanterar att betala bästa pris för hela volymen spannmål från den arealen, oavsett volym och kvalitet.

   

En del av risken för att skörden blir lägre än förväntat eller att kvaliteten blir sämre efter regn i
skörden flyttas från odlare till lagerhusförening, förklarar Karl Delin, spannmålshandlare på Varaslättens
Lagerhus.

   

Oavsett om skörden blir större än förväntat vid gynnsamma förhållanden eller lägre än odlaren hoppats på under säsongen ger Varaslättens Lagerhus samma betalning från första till sista kilot, och tar inte ut några straffavgifter för avvikande volymer.

 

Fastpriskontrakt och torkavtal

Fastpriskontrakten är ett bra alternativ till odlingskontrakten för de odlare som vill säkra upp delar av sin odlingskalkyl till en given prisnivå. Varaslättens Lagerhus erbjuder sina medlemmar möjligheten att teckna fastpriser och dagspriser på alla grödor för leverans i skörd som otorkad eller torkad vara, samt som torkad spannmål under lagringsperioden.          

   

Medlemmar kan även välja att teckna ett torkavtal på all spannmål som de levererar.

 

Inga avdrag för rensutbyte

När Varaslättens Lagerhus tar emot grynhavre och maltkorn betalas fullt pris för hela volymen. Inga avdrag för rensutbyte görs.

Kvalitetskraven som Varaslättens Lagerhus ställer sätts utifrån våra spannmålskunders krav, säger Karl Delin. Det ger en enkel och trygg affär för alla.

 

Andelen spannmål som går på export från Varaslättens Lagerhus ökar. Exporten gör det möjligt att hitta lönsamma affär för spannmålskvaliteter där efterfrågan i närområdet är begränsad.


 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>