Vara

Lagerhusgatan 4, 534 31 VARA

 
I Vara tar vi emot all konventionell spannmål och här finns också förnödenheter för avhämtning i lite mindre omfattning.
Vid anläggningen ligger kontoret där ledning, administration och de flesta säljarna finns.
 
 

Tråvad

Järnvägsgatan 10, 534 92 TRÅVAD

I Tråvad finns ett försäljningskontor och här tar vi emot KRAV spannmål.
Här hanteras också huvuddelen av våra förnödenheter.
Här sitter även energiansvarige Camille Maamari.
 
 

Erikstad

Erikstad Björnebol, 464 92 MELLERUD  (mitt emot Axima)

)

 I Erikstad finns ett Försäljningskontor med utlämning av kem.
Här träffar ni tf Johanna R. Pettersson alt. Mikael Eklöf

Skövde

Kåsatorpsvägen 2, 541 34 Skövde

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I Skövde finns ett försäljningskontor med utlämning av kem.
Här träffar ni Magnus Olsson.
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>