Entreprenörer

Sprutförare

Jörgen Andersson, Uvered 24 m Hardi Twin-Flow 0706-291 709
     
Valdemars Maskinstation, Long 24 m Hardi 0708-240 109
     
Robert Mellegård, Tråvad 24 m Amazone 0705-500 184
Nils-Gunnar: 0730-610 082
     
     
     
Emil Fröjd, Trollhättan 24 m Amazone 0709-461 070
     
     
     

Sådd av oljeväxter och spannmål

David Bjelke, Vedum  6 m Rapid 0704-442 506 
     
Christian Johansson, Sparlösa 6 & 8 m Rapid
4 m HE-VA 
0512-605 55
0706-961 075
     
Valdemars Maskinstation, Long 4 m HE-VA 0708-240 109
     

Spridning av gödning

Fredrik Haglund, Vedum 12-36 m Rauch 0706-970 663
Lennart: 0706-970 665
     
Valdemars Maskinstation, Long 12-24 m Amazone 0708-240 109
     
David Bjelke, Vedum 12-24 m Amazone 0704-442 506
     

N-Sensor

JH:s Lantbrukstjänst
Johan Hansson, Anestorp Grästorp
  0709-461 076
     

Radhackning

   
David Bjelke, Vedum 6 m Einböck

0704-442 506 


Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>