Kalk

 

Varför ska man kalka?

All odling innebär att jorden gradvis försuras. Hur sur jorden är mäts genom ett pH-värde. Om du kalkar jorden kan du hjälpa till att bibehålla pH-värdet eller höja det.

Kalkens positiva effekter:

·         Förbättrar jordens struktur och odlingsegenskaper

·         Ökar tillgängligheten av fosfor och de flesta andra växtnäringsämnena

·         Motverkar upptag av giftiga tungmetaller, exempelvis kadmium

·         Växtföljdssjukdomar missgynnas så som klumprotsjuka och klöverröta

·         Bakterielivet i jorden gynnas och svampar missgynnas

·         Baljväxternas kvävefixering förbättras

Hur mycket ska man kalka?

Hur mycket kalk man bör tillföra för att höja pH-värdet beror på markens lerhalt och mullhalt. Det behövs mindre kalk på lätta jordar än på lerjordar för att höja pH-värdet. Som mål bör pH på en lättare jord vara på 6,0 och på lerjord 6,5.

Magnesium

Om magnesiumtalet ligger under 10 på en lerjord och under 5 på en lätt jord, eller K/Mg-kvoten är högre än 2, bör man tillföra magnesium. Kalk med magnesium är oftast det billigaste sättet att tillföra magnesium på. Det är väldigt vanligt med brister på lättjordarna i vårt område.

Olika typer av kalk

Det finns kalkprodukter med naturligt ursprung och kalkprodukter som är biprodukter från industriella processer, till exempel Mesakalk från pappersmassaindustrin.

Den vanliga kalken, som baseras på främst kalksten innehåller omkring 50 procent CaO. Dolomitkalk är en specialkalk som dessutom är rik på magnesium. Kross är i förhållandevis billigt och utnyttjandet är långsammare, medan mjöl är dyrare men ger verkan nästan omgående, dvs ett högre kalkvärde år 1.

Strukturkalk (länk) och ”vanlig” kalk är två skilda saker. Vanlig kalk höjer pH men har ingen struktureffekt, medan strukturkalk är bränd eller släckt kalk som är fri att reagera med lerpartiklarna och på så sätt skapa en god struktur på din lerjord. Det är alltså inte lönsamt att lägga sådan kalk på en sandjord. Rekommenderad giva är ca 6 ton/ha. Det är även denna kalk som du kan söka så kallat LOVA-städ (länk)  för vilket vi gärna hjälper dig med.

 

Vara Lagerhus samarbetar med SMA som leverantörer. Följande är exempel på produkter:

SMA                                   EKO-godkänd          innehåll

Cresco Normal                       ja                         48% CaO

Cresco Normal Mg4               ja                         4% Mg

Cresco Optimal                      nej                      Struktur         (LOVA-stöd)

Cresco Special                       ja                         12% Mg

 

 

Tips att tänka på:

-      En bil tar ca 40 ton

-      Vad är det för underlag kalket ska spridas på? Vall/stubb/osv, meddela gärna detta vid beställning

-      Bifoga en karta till säljaren på vilket område du tänkt sprida på

Har du frågor eller funderingar kontakta din säljare eller produktansvarige:

 
Försäljningsansvarig Kalk
Mikael Eklöf
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>