Markkartering

Syftet med markkartering är att ge lantbrukaren ett verktyg för att behovsanpassad gödsling och kalkning. En aktuell markkartering är en förutsättning för en balanserad gödsling och därmed för en uthållig och lönsam växtodling.
Tips att tänka på
• Standard är att ta 1 prov per hektar
• Provtagning utförs i första hand på hösten
• Provtagning bör göras tidigast 1 månad efter tillförsel av mineralgödsel, och tidigast 1 år efter kalkning. Detta för att säkerställa att gödselkorn och kalk har hunnit lösas upp. Enligt god markkartering sker detta på hösten när tröskan lämnat fält fram till tjälen kommit.
• Höga givor av framförallt organiska gödselmedel påverkar markkarteringsanalyserna
• Normalt provtagningsintervall är 10 år
 
Nedan presenteras de vanligaste markkarteringspaketen:


Bas:
                     pH
                     lättlöslig växtnäring (fosfor, kalium, magnesium och kalcium)
                     tillval: mullhalt + lerhalt
Standard:
                      pH
                      lättlöslig växtnäring (fosfor, kalium, magnesium och kalcium)
                      förråd växtnäring (HCl; fosfor, kalium och koppar)
                      mullhalt
                      tillval: lerhalt
Premium:
                      pH
                      lättlöslig växtnäring
                      förråd växtnäring
                      mullhalt
                      (samtliga prov)
Enskilda analyser:

                     aluminium

                     kadmium

                     mangan, koppar, järn och zink

                     bor

                     tungmetaller (zink, nickel, bly, kadmium, koppar, krom och kvicksilver

Efter att du fått tillbaka dina svar från analysen hjälper vi dig gärna med att tolka resultatet för att ge dig bästa rekommendationer om gödnings- och kalkningsbehov.
Vi samarbetar med Hushållningssällskapet Väst och får svaren i Markkartering .se vilket ger oss ett bra redskap att rådgöra dina insatser. Proverna analyseras i aktoriserat labb på Logården med början hösten 2020
Kontakta din säljare om du har frågor eller kontakta produktansvarige:
 
Försäljningsansvar Markkartering
Mikael Eklöf
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>