Gödningssortiment

 

Gödningen kommer normalt in via gödningsterminalen i Lidköping och levereras ut till kund med lastbil.
Vi håller även lager av de flesta gödningsartiklarna i Tråvad och ett smalare säsongslager i Vara så du enkelt kan komplettera ditt gödningsbehov.


N-Produkter säck kg N, Kväve P, Fosfor K, Kalium S Mg Övrigt  
Kalksalpeter (YaraLiva) 750 SS 15.5         Ca 18,8  
Axan (YaraBela) 750 SS 27.0     3.7 0.6    
Sulfan (YaraBela) 750 SS 24.0     6.0 0.5    
NS 27-4 750 SS 27.5     4.5      
                 
NPK-Produkter              
YaraMila Raps 17-5-10 750 SS 17,0 4.6 10,0 4.0 1.2 Bor 0,15  
YaraMila          21-3-10  750 SS 20.6 2.6 9.6 3.6 1.0 Bor 0,2  
YaraMila          20-5-10 750 SS 19.6 4.6 9.6 3.0      
YaraMila          22-6-6 750 SS 21.6 5.9 5.8 3.0 0.6 Bor 0,2  
YaraMila          24-4-5 750 SS 23.6 3.6 4.6 3.0 0.5    
YaraMila          26-3-5 750 SS 25.6  2.6 4.6 2.0 0.5    
YaraMila          22-0-12 750 SS 22.0   11.6 3.0 0.7 Bor 0,05  
YaraMila Höst  8-10,5-20 Mn 750 SS 8,0 10,5 19,9 2,0   Bor 0,01  
YaraMila Höst  10-14-12 750 SS 10,0 14,0 12,0 1,0      
                 
YaraMila ProMagna 8-5-19 750 SS 8.0 5.0 19.0 11.7 2.5 Bor 0,05  
YaraMila ProMagna 11-5-18 750 SS 11.0 4.6 17.6 10.0 1.6 Bor 0,05  
                 
Övriga produkter                
Yara PK         11-21 750 SS   11.0 21.0 1.5      
Map, NP        12-23 750 SS 11,6 23.0          
P 20 750 SS   20.0   1.2      
Kalisalt           K50 750 SS     50.0        
Polysulphate  750 SS      11.6  19.2 6.0 Ca 12,2 KRAV-godkänd
Kaliumsulfat 750 SS     41,5       KRAV-godkänd
Patentkali       K25 750 SS     24.9 18.0 6.0   KRAV-godkänd
Kiserit 750/600       20.0 15.0   KRAV-godkänd
                  
Småsäck                
Kalksalpeter 25 kg 15.5            
Kopparsulfat 25 kg       12.0   Cu 25,0 KRAV-godkänd
Urea 15 kg 46.4            
ProMagna       11-5-18 25 kg 11.0 4.6 17.6 10.0 1.6    
YaraMila         21-4-7 25 kg 20.6 3.6 6.6 3.0 0.9    
                 
                 
Kravgödsel                
Ekoväx 10-3-1-0 (spannmål) 800 SS 9,7 3,4 0,7       KRAV-godkänd
Ekoväx 8-3-5-3 (spannmål + raps) 800 SS 7.9 3.2 4.9 3.1 0.2   KRAV-godkänd
Ekoväx 6-3-8-5 (potatis)   5,9 2,9 7,6 4,0 0,2   KRAV-godkänd
Ekoväx 4,4-1,5-2 (vall) 1000 SS 4,4 1,5 2,0       KRAV-godkänd
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>