Fusarium

Riktlinjer för att undvika fusariumtoxiner i spannmål (länk till jordbruksverket)


Prima spannmål

När axet har slagits av har grödan blivit ett livsmedel.
Det är viktigt att spannmålen hanteras på rätt sätt så att den fortsätter vara "Prima Spannmål"
Här hittar du enkla råd för hantering, transport, torkning och lagring.

Prima spannmål (217 kb, pdf)

 


Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>