Historia

Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. bildades den sjätte september 1930. Initiativtagare var riksdagsmannen Carl-Arvid Andersson. Till en början hyrde föreningen det sex våningar höga planbottenmagasinet av Statens Lagerhus- och fryshusstyrelse. År 1933 köpte föreningen magasinet som har en lagringskapacitet på 5 000 ton för 100 000 kronor. Föreningen hade detta år ca 600 medlemmar.Den första utbyggnaden gjordes år 1934 med 8 silotorn i betong som rymmer 4 000 ton.
Under spannmålsåret 1934-35 vägdes det in 10 600 ton spannmål. År 1939 var det dags för nästa utbyggnad med tio silotorn och en automatisk tork med en kapacitet på tio ton per timma. Man ökade också mottagningskapaciteten till 60 ton per timma. Medlemsantalet var nu uppe i 950. Efter utbyggnaden fortsatte medlemstillströmningen fem år i rad till 1200 medlemmar. Fram till 1945-46 handlade föreningen enbart med vete och råg på grund av att foderspannmålen fodrades upp på gårdarna. I början av 60-talet sjönk antalet medlemmar till 1186 beroende på den strukturomvandling som jordbruket genomgick. Det var många små olönsamma gårdar som slogs ihop till större enheter. Föreningen fortsatte att ta ytterligare marknadsandelar så att 1965 var medlemsantalet uppe i 1 202.


Tillbyggnationen fortsatte och 1964 byggdes en mottagningshall för att minska köerna under högsäsong. Med den nya hallen ökades mottagningskapaciteten till 400 ton per timma. Under hela 1960-talet ökade skördarna, vilket mynnade ut i en ytterligare utbyggnad 1969 med sex silotorn. Den totala lagringskapaciteten var nu uppe i 27 000 ton.


De stora skördarna på 1970-talet medförde att stora kvantiteter spannmål fick lagras utomhus under bar himmel. Med en invägning på upp till 70 000 ton behövdes ytterligare lagringsutrymmen. År 1975 byggdes därför sex silotorn, en ny mottagningshall och ett maskintorn med torkar. Den sammanlagda lagringskapaciteten var nu 40 000 ton, torkningskapaciteten 170 ton per timma och mottagningskapaciteten 600 ton per timma. Fram till 1983 låg invägningen mellan 50-80 tusen ton och en del spannmål fick lagras utomhus.

År 1975 ändrades också namnet från Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. till Varaslättens Lagerhus ekonomisk förening.

År 1984 bärgades en rekordskörd i Sverige, varav föreningen omsatte hela 116 000 ton spannmål och den största lagringen ute i föreningens historia fick göras. Vid årsskiftet 1984-85 beslutades det om en utbyggnad på 15 000 ton. Den totala lagringskapaciteten kom därmed upp i 52 000 ton. Fram till 1993 minskade antalet medlemmar till 969 på grund av fortsatt strukturomvandling inom jordbruket. Den totala arealen bland föreningens medlemmar ökade dock eftersom gårdarna blev allt större.

Från 1993 har föreningens marknadsandelar fortsatt att öka, och medlemsantalet var 1996 uppe i 1 050. Under hösten 1996 beslutades om ytterligare en utbyggnad av fem silotorn med en lagringskapacitet på 19 000 ton. Föreningens totala lagringskapacitet utgör därmed 71 000 ton. Under 1990-talet har föreningen också investerat i en modern maskinpark, ett nytt laboratorium och datorisering av hanteringen från mottagningarna till laboratoriet, utlastningen och administrationen.

I maj 1998 erhöll företaget certifikat för miljö och kvalitet enligt ISO-standard 14001 och 9002.

En historisk dag var den 1 maj 2000 då Varaslättens Lagerhus förvärvade Birger Anderssons Spannmålshandel AB i Tråvad. Målsättningen var nu också att bli den dominerande aktören för insatsprodukter till växtodling inom upptagningsområdet för spannmål. De båda företagen fusionerades den 1 maj 2004.

Under våren och sommaren 2003 uppfördes fyra nya silos om vardera 7100m3 eller omräknat i vete totalt ca 23 000 ton. Den totala lagringsvolymen med Tråvadanläggningen inräknad uppgår nu till 100 000 ton. Omfattande ombyggnader har också under de senaste åren gjorts i anläggningen. Bland annat har sex torkar totalrenoverats, vattenflödena har effektiviserats och nya styr- och vågdatasystem installerats.


2003

Under hösten 2004 genomfördes en HACCP (Riskanalys) vilket medförde att företaget kunde GTP certifieras i mars 2005. GTP står för Good Trading Practice vilket närmast kan översättas med god europeisk handelssed.

Medlemsantalet har sedan år 2000 ständigt ökat och 2004 var antalet medlemmar/delägare 1 255 stycken det högsta någonsin. Vid verksamhetsåretsutgång 2004/2005 den 1 maj var medlemsantalet 1 357.

Till skörden 2011 byggdes ytterligare 2 silos som tillsammans ökar lagringskapaciteten med ca 11 000 ton.
Ett nytt heldatoriserat styrsystem installerades i anläggningen som gjorde att dom gamla manövertavlorna inte används längre.

Inför skörden 2012 byggdes anläggningen ihop med fjärrvärmesystemet i Vara och torkarna byggdes om. Detta innebar att  det kunde köpas fjärrvärme till 60 % av torkningsbehovet och oljeförbrukningen minskade med 500 m3.

Till skörden 2014 uppfördes 4 nya silos med en sammanlagd lagringskapacitet av ca 22 000 ton vete. Fler investeringar som gjordes var en bilvåg i Vara och en lagerhall i Tråvad. Vid slutet av verksamhetsåret 2014/2015 var antalet medlemmar till Lagerhuset 1881 stycken och årets omsättning på spannmål var drygt 250 000 ton.

Inför skörden 2015 byggdes en till bilvåg samt 2 nya silos med sammanlagd lagringskapacitet på 11 000 ton vete. Totala lagringsvolymen inklusive Tråvadsanläggningen uppgår nu till 145 000 ton spannmål. En lagerhall i Vara byggdes och blev klar 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens ordföranden

Grundare Carl-Arvid Andersson 1930, Storegården, Önum
Ordförande John A Waller 1930-1942, Rangeltorps Egendom
Ordförande CA Eneström 1942-1956, Håkantorps Egendom
Ordförande Gustav Johansson 1956-1960, Prästgården, Skarstad
Ordförande Holger Brättemark 1960-1968, Lagmanstorp, Long
Ordförande Harry Brink 1968-1985, Ekaberg
Ordförande Lars Larsson 1985-1992, Stommen, Södra Lundby
Ordförande Björn Lundberg 1992-1995, Storeberg, Saleby
Ordförande Bertil Jonsson 1995-1998, Kållegården, Saleby
Ordförande Stefan Eksvärd 1998-2014 , Ekedals Egd, Grästorp

Ordförande Claes Friberg 2014-, Malma Gård, Götene

Föreningens företagsledare

Disponent Carl Jespersson 1930-1958
Disponent Nils Karlsson 1958-1972
Disponent Gunnar L Andersson 1972-1992
Verkställande direktör Roger Spjuth 1992-1997
Verkställande direktör Johannes Nilsson 1997-1999
Verkställande direktör Leif-Ove Gustafsson 1999-2009
Verkställande direktör Fredrik Blad 2009-2016
Verkställande direktör Per Ullberg 2016-2019

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>