Sparmedel

Dina spannmålslikvider kan Du låta stå kvar på Ditt sparmedelskonto till en räntenivå som står sig väl i konkurrens med andra alternativa sätt att placera likviditet utan bindningstid på marknaden. 

Gällande räntesatser:

Sparmedel   1,10%  
Förfallen fakturaskuld 13,00%  
Förskott på levererad spannmål 13,00%  
   

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>