Medlemskap i Varaslättens Lagerhus Ek. För

 Använd länken nedan för att ta del av Lagerhusets stadgar. 

 Stadgar för Varaslättens Lagerhus ek. för. (623 kb, pdf)

 

Hur blir jag medlem?

Det är enkelt att bli medlem i Varaslättens Lagerhusförening ek. för. och insatsen är låg.
Vid inträdet skall en inträdesblankett fyllas i och 40:- kronor faktureras.
Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som bedriver lantbruk inom föreningens verksamhetsområde.

Insatsskyldighet

En insats lyder på 40:- kronor.

Ytterligare insats dras varje år på medlemmens efterlikvid.
Det årliga avdraget, som beslutas av styrelsen, begränsas till högst 1:-kr per 100 kg och max 10% av det för medlemmen fastställda insatsbeloppet.

Minimum insats: 500 andelar = 12,5 hektar = 20 000 kronor
Max insats: 1250 andelar = 75,0 hektar = 50 000 kronor
Vill Du bli medlem eller få någon information fyll i formuläret nedan eller ring oss på telefon 0512-300450.

För att meddelandet ska komma fram till oss måste du ange en giltig e-postadress.
Om du inte har någon e-postadress är det lättast att ringa till oss.

Namn*
Adress*
Postnummer och postadress*
Telefonnummer*
Mobilnummer 
E-post 
Meddelande 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>