vete i fält
Hem » Aktuellt » Slutpriser 2023!

Slutpriser 2023!

I fredags på Lucia-kaffet presenterade Lagerhuset sina odlingskontraktspriser för skörd 2023.

Under året har priserna på vete och oljeväxter på världsmarknaden successivt fallit tillbaka till de nivåer som rådde före Rysslands invasion av Ukraina. Kronan har under sommaren och början av hösten varit rekordlågt värderad mot euron. Den låga kronan bidrar till ett högre spannmålspris här i Sverige. Vädret under odlingssäsongen har verkligen ställt till problem. Torka under försommaren följt av regn under skörden har medfört låga skördnivåer och stora kvalitetsproblem. Det har inneburit brist på brödsäd och stora prisskillnader gentemot fodersäd. Det är också en ovanligt stor premie för brödvete odlat utan tillväxtreglering jämfört med exportvete.

Maltkorn är årets stora sorgebarn där merparten av skörden hade för hög proteinhalt och dessutom mycket rosa kärnor och därmed klassats som foder. Vi är inte ensamma om att ha haft ett ogynnsamt väder utan även våra grannländer har haft en liknande situation. Att kvalitetsproblemen finns över ett stort område har medfört ett överskott på foderspannmål i hela Nordeuropa.

På råg har vi fått acceptans från våra kunder att leverera vara med falltal ned till 130 varför vi nu i slutavräkningen sänker gränsen för nedklassning från 150 till 130 med ett prisavdrag. På grynhavre kunde vi redan under augusti gå ut med höjda gränser för mörkfärgning vilket gjorde att endast små kvantiteter klassats ned till foder.

Priserna på odlingskontrakten är resultatet av de affärer vi gjort under hela året. Vår strategi att sprida ut försäljningen under lång tid har varit framgångsrik sett över många år och ger en stabilitet i en orolig marknad.

En av de stora fördelarna med odlingskontrakt är att det är arealen som kontrakteras vilket gör att vi betalar samma pris för hela den levererade volymen. Vi har inga straffavgifter till odlare som inte når upp till förväntad skörd. För lagerlevererans gäller leveransplikt +/- 10 % men du har möjlighet att uppdatera kvantiteten beroende på skördeutfallet fram till 1/11. Vi gör inte heller avdrag för rensutbyte på maltkorn eller grynhavre. Alla dessa fördelar ryms i vårt odlingskontrakt vilket gör det unikt på marknaden. Lagrar du spannmålen hemma så tillkommer staffling.

Notera att stafflingen är höjd i år. Priserna som redovisas avser leverans i v 48. Avdraget för leverans i skörd är 7 kr/dt och tillägget för leverans i vår är 8 kr/dt alltså sammantaget en lagringsersättning på 15 kr/dt.

Slutpris vecka 48. Samtidigt med slutavräkning regleras veckostaffling.
Vi räknar med att slutbetalning är genomförd före julhelgen

Konventionelltpris kr/dtKRAVpris kr/dt
höstvete kvarn292höstvete360
höstvete industri289vete foder240
höstvete export269vårvete Quarna417
vårvete Quarna368vårvete390
vårvete348råg275
vete foder215råg foder175
råg243havre gryn348
råg WASA-koncept256havre238
råg EJ tillväxtreglerad268åkerböna industri480
råg foder172åkerböna foder470
korn malt Laureate312korn malt368
korn208korn237
havre gryn307oljeväxter inkl oljetillägg883
havre210oljeväxter exkl oljetillägg810
ärta gul305
ärta foder300
åkerböna industri327
åkerböna foder322
oljeväxter512
Dela