Hem » Aktuellt » Skörderapport!

Skörderapport!

Här rapporterar vi löpande om vattenhalter, falltal och volymer kontinuerligt under hela skörden så att man översiktligt kan vara med på skördeläget i Skaraborg.

2023-09-12

Efter en fin skördevecka har vi nu fått in mer än 80% av kontrakterad skörd. Vi hör att många får en låg skörd på vårgrödorna och vi bedömer därför att det bara är ca 10% kvar.

Vi har kommit ikapp med torkningen på anläggningarna och hinner nu utan problem torka det som kommer in varje dag.

Kvaliteten på maltkorn är fortsatt dålig – det är stora problem med rosa kärnor och höga proteinhalter. Grynhavre håller till största delen fortfarande godkänd kvalitet. Tyvärr har vi fått några leveranser med höga DON-halter de senaste dagarna. Det är oroande och vi rekommenderar därför att den återstående havren tröskas så snart som möjligt eftersom det finns risk att DON-halterna ökar i fält.

2023-09-01

Det har kommit in två tredjedelar på årets skörd och nu ser det äntligen ut som att vädret kan bli lite bättre.

Vi har fortfarande mycket otorkat vete på anläggningen i Vara vilket gör att vi måste använda flera torkar till det i ytterligare några dagar. Därför klarar vi inte ett allt för stort inflöde av nytröskad spannmål just nu. Vi kommer därför endast att hålla mottagningen öppen 7-16 under helgen även om det ser ut att bli fint tröskväder. Från och med måndag räknar vi med utökade öppettider igen.  

Av det vete som kommit in under senaste veckan håller 50% falltal över 220sek. Maltkorn har stora problem med rosa kärnor och höga proteinhalter. I grynhavre ser vi att grönskotten börjar minska. Det är höga avrenshalter och lite mörk färg men det allra mestas klarar kraven för grynhavre. Vi har inte sett någon förekomst av DON i årets skörd så här långt.    

Lycka till med återstående skörd och höstsådd!

2023-08-22

Totalt har vi tagit in ca 45% av skörden fram till nu. Kvalitetsproblemen i vete och råg fortsätter att förvärras. De senaste två dagarna har 57% av vetet blivit foder pga. lågt falltal. Motsvarande siffra för råg är 95%. I vete ser vi tydliga sortskillnader där Ellvis och Reform klarar sig bättre än övriga sorter.

Vi har ett ansträngt läge på anläggningarna då det stora inflödet av spannmål med höga vattenhalter gör att torkkapaciteten inte hänger med. Det medför att det blir trångt i våtfickor och på gården. Du kan hjälpa oss genom att låta vårsäd med mycket grönskott stå kvar så länge som möjligt, med hänsyn till risk för drösning och stråbrytning. Har du möjlighet att torka eller buffertlagra hemma på gården är det värdefullt för oss i detta ovanligt besvärliga skördeläge.

Vi tar i nuläget inte emot någon glyfosat-behandlad spannmål. Har du planer på att spruta ned en kontrakterad spannmålsgröda så rådgör med oss först.

Öppettider på anläggningen hittar man enklast på hemsidan eller ring via växel 0512–300 450.

Analyser på dina lass hittade du enklast på:

Lycka till med skörden!

Dela