Hem » Aktuellt » ny: Skörderapport

ny: Skörderapport

Här rapporterar vi löpande om vattenhalter, falltal och volymer kontinuerligt under hela skörden så att man översiktligt kan vara med på skördeläget i Skaraborg.

2022-08-02

Skörden har börjat lite försiktigt och vi har hittills vägt in 2500 ton. Det är främst höstkorn, tidigt vårkorn, Norin- och Ahoi-vete samt lite råg som kommit hittills.

Rågen har i medeltal haft en vattenhalt på knappt 19%, rymdvikt 740 och ett falltal på 260.

Vetet har i medeltal haft vattenhalt på knappt 17%, proteinhalt 11,5%, rymdvikt 830 och falltal 370.

Nu hoppas vi på att vädret stabiliserar sig så att skörden kan ta fart på allvar. Vi följer utvecklingen dag för dag och har beredskap för att förlänga våra öppettider och även ha öppet under helgen vid behov.

2022-08-18

Skörden har nu varit igång i drygt en månad sedan de tidigast mogna grödorna började levereras in till anläggningarna. Överlag har kvaliteterna hittills varit bra för samtliga grödor och avkastningen i fält pekar på en normal eller något bättre skörd. Proteinhalten för vete och maltkorn har en dragning åt det lägre hållet medan volymvikterna är något över normalt.

Falltalen på vete och råg som är tröskat efter regnen ligger fortsatt höga av de sorter vi tar emot.

I skrivande stund har cirka 60 % av kontrakterad skördeleverans kommit in till anläggningarna. Flera dagar under vecka 32 och 33 vägdes över 8000 ton per dag in på anläggningen i Vara vilket är väldigt stora volymer för att vara enskilda dagar.

Öppettider på anläggningen hittar man enklast på hemsidan, på Facebook eller ring via växel 0512–300 450.

Lycka till med skörden!

Dela