Hem » Aktuellt » NY: Årsredovisning 2021-2022

NY: Årsredovisning 2021-2022

Här kan du läsa årets Årsredovisning!

Varaslättens Lagerhus redovisar ett resultat efter finansiella poster för verksamhetsåret 2021/22 på 15 miljoner. Av detta väljer styrelsen att dela ut 14 miljoner i efterlikvid till medlemmarna. Det innebär 8 öre per kilo för all spannmål som levererats på odlingskontrakt. Vi är glada över att kunna dela ut nästan hela resultatet till medlemmarna i ett läge där många behöver likviditet på grund av det höga kostnadsläget. Samtidigt ser vi framåt med tillförsikt på det nya skördeåret.

Ordförande Claes Friberg och VD Karl Delin


Dela