Analyser av inlevererad råg och höstvete 1/8

Råg
Alla falltal ser som väntat bra ut & ligger mellan 240-320.
Variation på vattenhalt mellan 18%-25%.
 
Höstvete
Vi har fått in Ellvis, Reform och Praktik.
Falltalen är uppe så här är inget att vänta på. (345-385)
Vattenhalten ligger mellan 16-21 %.
Har blir det stor variation beroende på jordart, förfrukt,
kvävegödsling & svampbekämpning.

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>