Stängt i våra siloanläggníngar 


Silo Vara 24 maj 13:00-16:00
Silo Tråvad 31 maj 13:00-16:00

Kontoret har öppet som vanligt.

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>