Odlingskontraktspriser 2017

 

Årets priser på konventionell spannmål är på ungefär samma nivå som i fjol. Vi har åter en situation med en hög veteskörd globalt sett och där framförallt Ryssland tagit en mycket stor skörd som orsakar press på prisbilden även inom EU. Maltkorn har ett något högre pris än i fjol och det beror framförallt på kvalitetsproblem runt om i EU som orsakat viss brist. De ekologiska grödorna har stigit ytterligare i pris till följd av en fortsatt stark efterfrågan.

 

Odlingskontraktets styrkor kommer fram ett sådant här år med höga skördar. Det är arealen som kontrakteras vilket gör att vi betalar samma pris för hela den levererade volymen. Vi gör inte avdrag för rensutbyte på maltkorn eller grynhavre. Alla dessa fördelar ryms i vårt odlingskontrakt. Lagrar du spannmålen hemma så tillkommer staffling. Höstvete som lagras hemma till v.9 hämtar vi kostnadsfritt om det kan ske i vårat val och det får då ett pris på ca 139 kr/dt fritt gård.

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>