Råg


2017-08-14 De inleveranser som kommit till och med lördag håller falltal på i snitt 220 med en variation mellan 180 och 250.

  Fält 1
Härjevad
Sort
Palazzo
  Fält 2
Arentorp
Sort
Palazzo
 

Fält 3
Vedum

Sort
Palazzo
  Fält 4
Vedum
Sort
Herakles
 
Datum VH FT   VH FT   VH FT   VH FT Rv
 2017-08-08  22,5  225    26,5  242    20,2 247    37,6 187  
 2017-08-15                   22,8   212 709
                         
                         

Vete 

2017-08-14 Leveranser till och med i lördags håller i genomsnitt 350 i falltal. Det är huvudsakligen Ellvis som kommit in, men vi kan inte se någon skillnad mellan olika sorter i nuläget. Proteinhalterna ligger oftast på 11-12%.

 
Fält 1
Sal
Sort
Ellvis
 

Fält 2
Naum
Sort
Ellvis
 

Fält 3
Vara
Sort
Ellvis
 

 
Datum
VH
FT
Prot
 
VH
FT
Prot
 
VH
FT
Prot
 
2017-08-08
17,2
358
11,9 
 
26,4
339
11,0
 
23,5
356
11,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vara
Sort
Julius
 

 
Tråvad
Sort
Julius
 
 

Helås
Sort
Julius
 
 

Trässberg
Sort Julius
 
Datum           
VH
FT
Ry
Prot
 
VH
FT
Ry
Prot
 
VH
FT
Ry
Prot
 
VH
FT
2017-08-15
20,7
256
787
12,2
18,7
326
805
12,0
 
20,6
311
 782
10,3
 
 
 
 
2017-08-21
21,3
347
 -
12,0
 
21,2
355
771
11,0
 
20,9
331
 766
11,0
 
 
 
 
2017-08-29
 
 
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 
 
 
     342  
                                     
                                     
 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>