Rekordomsättning för Varaslättens Lagerhus som delar ut 14,2 miljoner till sina medlemmar i efterlikvid

Vi kan även i år glädjas åt ett bra resultat för Varaslättens Lagerhus där vi har en omsättning på 687 miljoner kronor (2015, 610 milj. Kr) och ett resultat efter finansiella poster på 24,8 miljoner kronor. Under skörden tog vi i år emot mycket spannmål ca 155 000 ton, trots att skörden var något lägre än föregående år. Kvalitén på spannmålen har varit mycket bra och med väldigt höga proteiner, framförallt i vete. Totalt under året har vi levererat ut 270 000 ton (2015, 231 000 ton) till kvarnkunder och på export till utlandet, vilket är ett rekord i volym.

Försäljning av förnödenheter ökar i stort sett i alla produktgrupper. Kunskap, närhet och service är viktiga delar i vår förnödenhetshandel. Volymökningarna gör att vi får stordriftsfördelar vilket bidrar till resultatet. Vi har idag försäljningskontor med växtskyddslager i Vara, Tråvad, Skövde och Erikstad.

Efterlikviden som delas ut till våra medlemmar är på 14,2 miljoner kronor. Detta innebär 6 öre per kg konventionell spannmål och 10 öre per kg för ekologisk spannmål. Efterfrågan på ekologisk spannmål har ökat kraftigt under hösten och vintern, därav en högre efterlikvid. Efterlikviden läggs på vårt redan tidigare bra odlingskontraktspris. Det gör att vårt vetepris hämtat v9 till lantbrukare blir ca 150 kr/dt fritt gård (inkl proteintillägg.) En stor del av ökningen på spannmål är på odlingskontrakt med lagerleverans.

I anläggningen i Vara har vi under året byggt om två spannmålsgropar och rensutrustning för att öka mottagningskapaciteten. Vi har också påbörjat investeringar på ca 1,5 Milj i effektivare filter och damm avskiljning för att minska vår påverkan i närmiljön. Under året har även en investering i en rensmaskin från Bomill som kan sortera protein och fusarium kärna för kärna köpts in. Vårt åkeri körs idag på HVO, fossilfritt bränsle.

I vår anläggning i Tråvad för ekologisk spannmål har en effektivisering påbörjats för att klara ökande volymer. Under kommande år planeras en utbyggnad av lagring på ca 5000 ton spannmål i Tråvad för att klara det ökande behovet av ekologisk spannmål.

VD

Per Ullberg

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>