"Engagemanget från medlemmar och personal ger styrka"

stefan kullander
Hellebergs lantbruk 

1982 tog Stefan Kullander över lantbruket på Helleberg. Gården omfattar idag 250 hektar åker och odlas i huvudsak med höstvete, höstraps och grynhavre.

 

Nu ägs gården tillsammans med sonen Johan som också har tagit över ansvaret för driften. Stefan konstaterar att det är en drömsituation att kunna lämna över gården till nästa generation.

 

Såmaskinen som förändrade jordbruket

Det största som hänt mig som lantbrukare är när den första Rapid-såmaskinen kom, säger Stefan. Den tids-
besparingen som den nya såmaskinen medförde
överträffar alla andra förändringar.

   

Under åren som lantbrukare har Stefan satsat på teknik för att göra arbetet effektivare. En teknikutveckling som snabbt blivit en naturlig del av odlandet är användandet av GPS och autostyrning.

    – En mycket trevlig teknik som underlättar arbetet samtidigt som man sparar diesel, gödning och utsäde, säger Stefan.

 

Kunskap viktigt

Stefan är sedan mitten av 90-talet ledamot i Förvaltningsrådet och har följt utvecklingen av föreningen på nära håll. När Varaslättens Lagerhus valde att satsa på rådgivning till kunderna och fältvandringsgrupper kom det enligt Stefan väldigt rätt i tiden.

   

Jag tror att en ömsesidig kunskapsöverföring  mellan förening och medlemmar är en nyckel till framgång, säger han och poängterar vikten av att ha duktig personal som kan förmedla kunskapen samt möjligheterna till kunskapsutbyte som fältvandringsgrupperna ger.

   

En annan framgångsfaktor för Lagerhuset är enligt Stefan odlingskontrakten där det är arealen som kontrakteras och inte volymen.

   

Jag tycker att mixen av odlingskontrakt och fastpriskontrakt ger bra möjligheter, säger han. Odlingskontrakt för trygghet och enkelhet samt fastpriskontrakt för de som är aktivare i sin egen affärsmodell och riskstrategi.

Engagerad personal

En styrka hos Varaslättens Lagerhus är engagemanget från styrelse, ledning och personal att föreningen ska gå bra och ge medlemsnytta.

   

Det är också oerhört positivt att vi under flera år har haft VD-ar som är med ute i fält och har god insikt i medlemmarnas verklighet, säger Stefan.

   

Han vill särskilt framhålla styrkan av närheten som han som medlem har till föreningen.

   

Det går att ha en enkel och snabb dialog med Varaslättens Lagerhus och man kan alltid få ett svar oavsett vem man talar med.

positiv utveckling

Vi har haft en lyckosam expansion av Varaslättens Lagerhus volymer och verksamheten har utvecklats positivt. Men expansionen måste hela tiden vara lönsam annars har den inget syfte. Alla kundkategorier ska bära sina egna verkliga kostnader.

                     

Det har också varit ett lyft för Varaslättens Lagerhus när satsningarna på gödning, växtskydd och utsäde inleddes, avslutar Stefan.

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>