Årets priser på odlingskontraktet

 
Skörden i år kännetecknas av bra kvalité på de flesta grödor. Stor del av höst- och vårvete har
höga proteinhalter, hög rymdvikt och falltal. Maltkorn och Grynhavre har också bra kvalité.
Under skörden vägde vi in ca 160 000 ton spannmål varav 12000 ton är ekologisk.
 
Årets priser på våra odlingskontrakt är på de flesta grödor lika eller något lägre än föregående
års nivå. Vi befinner oss fortfarande i ett läge där vi har ett överskott av spannmål i världen och
det pressar priserna en del. Stor efterfrågan på råg i kombination men en lägre tillgång gör att
priset på den grödan stiger i år.
 
Ekologisk spannmål har i år haft en stark efterfrågan vilket gör att prisnivån stiger på alla grödor.
Vår invägda volym av ekologisk spannmål har också ökat i vår anläggning i Tråvad. 
 
 

 Spannmålsslag  Pris kr/dt        KRAV Pris kr/dt 
 Höstvete Olivin/Ellvis/Julius/Praktik  138    Höstvete  305
 Vårvete Quarna  163    Fodervete  255
 Fodervete  125    Vårvete  326
 Råg  135    Vårvete Quarna  336
 Maltkorn  146    Råg  218
 Korn  110    Grynhavre  275
 Grynhavre  130    Havre  229
 Havre  110    Åkerböna  330
 Rågvete  110    Maltkorn  307
 Ärtor Gröna  178    Korn  234
 Ärtor Gula  168    Oljeväxter  676*
 Åkerböna  154      
 Lin  308      
 Oljeväxter  330*    *tillägg för oljehalt tillkommer

 

Priset avser leveransvecka v.48. Från v 48 sker en staffling på 0,3 kr/dt och vecka framåt till v 9.
Staffling sker även bakåt med 0,3 kr/dt och vecka till v 41.
Under skördeperioden aug-sept har vi en fast staffling på 3 kr/dt.
Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som gett oss förtroendet att
handla med er spannmål!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>