Sortvalsinformation inför hösten 2017

 
 

Höstvete

Ellvis: Brödvetesort med god vinterhärdighet.
Sorten har haft mkt hög avkastning,
god stråstyrka, medellångt strå och tidig mognad.
Ellvis har mycket god falltalsstabilitet.

 

Reform: Nytt brödvete med hög avkastning, stabilt falltal och kort strå med god stråstyrka. Den är vinterhärdig och kännetecknas av god kompensationsförmåga genom stora kärnor. Sorten passar därmed bra även på våra tyngsta jordar. Mognar liktidigt med Ellvis.

Julius: Är ett brödvete med mycket hög avkastning
men något senare mognad.
Medellångt strå med god stråstyrka.
Bra vinterhärdighet.

 

Praktik: Nytt tidigt  brödvete. Utmärkt som förfrukt
till höstraps. Bör sås tidigt för att hinna bestocka
sig på hösten.

 

Olivin: Är ett brödvete med stabil och bra
övervintringsförmåga i vårt område.
Den har stabilt falltal, hög rymdvikt samt
högt protein. Olivin har bra kompensationsförmåga
och är mycket odlingssäker.

 

Mariboss: Ett fodervete som överträffar alla andra
sorter i fråga om avkastning. Kort strå, god
vinterhärdighet.

 

Råg

Palazzo: Hybridråg med ökad pollenproduktion
och bra vinterhärdighet. Grödan skyddas därmed
bättre mot mjöldryga. Palazzo har en mycket
hög avkastning samt bra falltal.

Livado: Ny hybridråg som liksom Pallazo har en bra pollenproduktion. Därtill är avkastningen högre och motståndskraften mot sjukdomar bättre. 

 

Herakles: Populationssort som tagits fram genom
en speciell förädlingsteknik. Högre avkastning än
andra populationssorter, god stråstyrka och bra vinterhärdighet

 

Rågvete

Trefl: Medeltidig rågvetesort med hög rymdvikt, relativt långt strå, lovande vinterhärdighet och motståndskraft mot sjukdomar.

      
            

Höstraps

Explicit: En sort som är klart högst i avkastningsligan.
Kompakt växtsätt på hösten gör den lämplig vid
tidig sådd. På våren växer den kraftigt och når
samma höjd som Compass.
Mindre drösningbenägen än andra sorter.                                                                    

 

Compass: Mycket uppskattad sort som dominerat
på den svenska marknaden i flera år. Sorten har
mycket bra stjälkstyrka och mognar medeltidigt.
Mycket hög råfetthalt. Compass har stark
vinterhärdighet och rekommenderas vid normal eller sen sådd.

 

PR44D06: Kortvuxen hybrid som har utmärkt sig
genom särskilt bra vinterhärdighet.
Passar särskilt bra vid tidig sådd och på drivande
jordar där rapsen har lätt att förväxa på hösten.
Lätt att tröska.

 

Alegria: Linjesort med medeltidig mognad
och för linjesorter god avkastning

 

Höstkorn

Frigg: Ett tvåradskorn med högst
avkastning och bäst vinterhärdighet av
de provade sorterna i vårt område.
Sorten har medeltidig mognad, kort
strå och bra stråstyrka.

Trooper hybrid: Ett tyskt sexradskorn med mycket hög avkastning och bra vinterhärdighet. Sorten mognar tidigare än mätaren. Har ett långt strå och kärnegenskaper.

 

Ring våra säljare för information och beställning
Länk till säljare

 


Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>