Fredag den 15/12 bjuder vi in till ”öppet hus” i Vara till vårt traditionella Luciakaffe. Ni är välkomna mellan kl 09.00 - 17.30. 
Förutom personalen träffar du också styrelse och förvaltningsråd att diskutera och umgås med.

Hjärtligt Välkomna! 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>