Ekologisk odling - sortval hösten 2017

 
 
 

Höstvete

Olivin: Är ett brödvete med hög avkastning
och bra övervintringsförmåga i vårt område.
Sorten har god ogräskonkurrens. Den har
stabilt falltal, hög rymdvikt samt högt protein.
Detta sammantaget gör Olivin till en mycket
bra brödvetesort.

                                                                                       

Stava: En brödvetesort av klassisk typ med långt strå
och något sen mognad. Sorten har stabil avkastning
och bra övervintringsförmåga. Stava är resistent mot
både vanlig stinksot och dvärgstinksot.

 

Mariboss: Högavkastande fodersort med god
vinterhärdighet. Mariboss bestockar sig bra
vilket ger en hög konkurrensförmåga mot ogräs.
Sorten har mycket bra motståndskraft mot
sjukdomar. Mognar en dag senare än Olivin. 

 

Råg

Nyhet!! 
KWS Livado: Obetad hybridråg med ökad pollenproduktion och bra vinterhärdighet. Grödan skyddas därmed bättre mot mjöldryga. Livado har förutom en mycket hög avkastning ett högt falltal.

Herakles: En ny sort som tagits
fram genom en speciell förädlingsteknik som
ger liknande effekter som hybridtekniken.
Högre avkastning än andra populationsssorter,
god falltalsstabilitet. Mycket god vinterhärdighet. 

 

Rågvete

Borwo: Beställningsvara                  

    

Höstraps

Compass: Stabil och odlingssäker sort som presterat bra under många år. Sorten har lång själk och
mycket god själkstyrka. Den mognar medeltidigt
och har mycket hög råfetthalt. Compass har stark
vinterhärdighet och rekommenderas även vid sen sådd.                                                            

Explicit: Den sort som är klar etta i avkastningsligan. Kompakt växtsätt på hösten gör den lämplig vid tidig till normal såtid. Mindre drösningsbenägen än andra sorter.

Alegra: En ny linjesort som är mycket
högavkastande i alla områden. Sorten har
bra vinterhärdighet och tidig mognad.  

 

                                          


Ekologisk höstrapsodling är lite chansartad
men ger stor utväxling när den lyckas. Det
är viktigt att så tidigt och se till att rapsen
har tillräckligt med växtnäring redan vid sådd.
Sniglar kan bekämpas med det KRAV-godkända
preparatet Sluxx.

 


Ring våra säljare för information och beställning
Länk

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>