Utsäde

Lagerhuset är en oberoende aktör där vi väljer sorter efter vad vi tror skapar mest bondenytta. Merparten av utsädet produceras i egen regi genom duktiga utsädesodlare, egen rensning eller rensning hos externa samarbetspartners. Vi håller fokus på att vara en effektiv lagerhusförening med seriös rådgivning och med en hög servicegrad till dig som medlem.

Hela vårt sortiment för höstutsäde finner ni här Höstutsädesguide 2018 (448 kb, pdf)

Utsädesansvarig
Andreas Hernbo


Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>