Medlemskap i Varaslättens Lagerhus Ek. För

 Använd länken nedan för att ta del av Lagerhusets stadgar. 

 Stadgar Varaslättens Lagerhus Ek.För.

 

Hur blir jag medlem?

Det är enkelt att bli medlem i Varaslättens Lagerhusförening ek. för. och insatsen är låg.
Vid inträdet skall en inträdesblankett fyllas i och 40:- kronor faktureras.
Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som bedriver lantbruk inom föreningens verksamhetsområde.

Insatsskyldighet

En insats lyder på 40:- kronor.

Ytterligare insats dras varje år på medlemmens efterlikvid.
Det årliga avdraget, som beslutas av styrelsen, begränsas till högst 1:-kr per 100 kg och max 10% av det för medlemmen fastställda insatsbeloppet.

Minimum insats: 500 andelar = 12,5 hektar = 20 000 kronor
Max insats: 1250 andelar = 75,0 hektar = 50 000 kronor
Vill Du bli medlem eller få någon information fyll i formuläret nedan eller ring oss på telefon 0512-300450.

För att meddelandet ska komma fram till oss måste du ange en giltig e-postadress.
Om du inte har någon e-postadress är det lättast att ringa till oss.

Namn*
Adress*
Postnummer och postadress*
Telefonnummer*
Mobilnummer 
E-post 
Meddelande 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>