Certifieringar

Vi på Varaslättens Lagerhus arbetar efter ett ledningssystem för både kvalitet och miljö.

Det huvudsakliga syftet med vårt ledningssystem är att uppfylla våra kunders krav på både produkter och tjänster. För att detta ska kunna uppfyllas sätts produktspecifikationer upp utifrån våra kunders behov och förväntningar.

Ett ledningssystem för kvalitet innebär fasta rutiner för hur man arbetar i verksamheten, en väl uppbyggd struktur för kvalitetsfrågor från ledningen ner genom hela verksamheten samt kontroll på att hela organisationen fungerar.

Vårt ledningssystem är till för att säkerhetsställa kvaliteten på såväl våra produkter som tjänster samt att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

För att verifiera att systemet fungerar över tiden genomförs med jämna mellanrum internrevisioner av oss själva. Vi har också valt att använda oss av ett ackrediterat certifieringsorgan för de återkommande externa revisionerna. 

Vår anläggning i Tråvad är certifierad enligt KRAV

                        


Certifikat 9001 (325 kb, pdf)

Certifikat 14001 (325 kb, pdf)

Certifikat GTP (123 kb, pdf)

Certifikat KRAV (462 kb, pdf)

Certifikat 2BSvs (409 kb, pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>